Όροι και Προϋποθέσεις

Ιανουάριος 01, 2020

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ("Όροι", "Όροι και Προϋποθέσεις") πριν χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο http://helpmehemp.org (η "Υπηρεσία") που λειτουργεί από την HelpMEHemp (Ltd) ("εμείς", "εμείς" ή "μας").

Η πρόσβαση και η χρήση της Υπηρεσίας εξαρτάται από την αποδοχή και συμμόρφωση με τους παρόντες Όρους. Αυτοί οι Όροι ισχύουν για όλους τους επισκέπτες, τους χρήστες και άλλους που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσουν την Υπηρεσία.

Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Υπηρεσίας συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους. Εάν διαφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος των όρων, τότε δεν έχετε άδεια πρόσβασης στην Υπηρεσία.

Διαβιβάσεις

Δημιουργώντας έναν Λογαριασμό στην υπηρεσία μας, συμφωνείτε να εγγραφείτε σε ενημερωτικά δελτία, μάρκετινγκ ή διαφημιστικό υλικό και άλλες πληροφορίες που μπορούμε να στείλουμε. Ωστόσο, μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη οποιωνδήποτε ή όλων αυτών των επικοινωνιών από εμάς ακολουθώντας τον σύνδεσμο διαγραφής ή τις οδηγίες που παρέχονται σε οποιοδήποτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στέλνουμε.

Αγορές

Εάν επιθυμείτε να αγοράσετε οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που διατίθεται μέσω της Υπηρεσίας ("Αγορά"), ενδέχεται να σας ζητηθεί να δώσετε ορισμένες πληροφορίες σχετικές με την Αγορά σας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του αριθμού της πιστωτικής σας κάρτας, της ημερομηνίας λήξης της πιστωτικής σας κάρτας, τη διεύθυνση χρέωσής σας και τις πληροφορίες αποστολής σας.

Υποστηρίζετε και εγγυάστε ότι: (i) έχετε το νόμιμο δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε πιστωτική (-ές) κάρτα (-ές) ή άλλη μέθοδο (-ες) πληρωμής σε σχέση με οποιαδήποτε Αγορά. και ότι (ii) οι πληροφορίες που μας παρέχετε είναι αληθείς, ορθές και πλήρεις.

Η υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιήσει τη χρήση υπηρεσιών τρίτων με σκοπό τη διευκόλυνση της πληρωμής και την ολοκλήρωση των Αγορών. Υποβάλλοντας τα στοιχεία σας, μας παρέχετε το δικαίωμα να παρέχουμε τις πληροφορίες σε αυτά τα τρίτα μέρη, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Διαθεσιμότητα, σφάλματα και ανακρίβειες

Ενημερώνουμε συνεχώς τις προσφορές προϊόντων και υπηρεσιών στην Υπηρεσία. Μπορεί να έχουμε καθυστερήσεις στην ενημέρωση των πληροφοριών σχετικά με την Υπηρεσία και στη διαφήμισή μας σε άλλους δικτυακούς τόπους. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην Υπηρεσία ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα ή ανακρίβειες και ενδέχεται να μην είναι πλήρεις ή τρέχουσες. Προϊόντα ή υπηρεσίες ενδέχεται να έχουν εσφαλμένη τιμή, να περιγράφονται ανακριβώς ή να μην είναι διαθέσιμα στην Υπηρεσία και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ακρίβεια ή την πληρότητα οποιασδήποτε πληροφορίας που βρίσκεται στην Υπηρεσία.

Συνεπώς, διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε ή να ενημερώσουμε τις πληροφορίες και να διορθώσουμε λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Περιεχόμενο

Η υπηρεσία μας σάς επιτρέπει να δημοσιεύετε, να συνδέετε, να αποθηκεύετε, να μοιράζεστε και με άλλο τρόπο να διαθέτετε ορισμένες πληροφορίες, κείμενο, γραφικά, βίντεο ή άλλο υλικό ("Περιεχόμενο"). Είστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που δημοσιεύετε μέσω ή μέσω της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης της νομιμότητάς της, της αξιοπιστίας και της καταλληλότητάς της.

Με την αποστολή Περιεχομένου στο ή μέσω της Υπηρεσίας, δηλώνετε και εγγυάστε ότι: (i) το Περιεχόμενο είναι δικός σας (το οποίο του ανήκετε) ή / και έχετε το δικαίωμα να το χρησιμοποιήσετε και το δικαίωμα να μας χορηγήσετε τα δικαιώματα και την άδεια, τους παρόντες Όρους και (ii) ότι η δημοσίευση του περιεχομένου σας στο ή μέσω της Υπηρεσίας δεν παραβιάζει τα δικαιώματα απορρήτου, τα διαφημιστικά δικαιώματα, τα πνευματικά δικαιώματα, τα συμβατικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου ή οντότητας. Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε το λογαριασμό οποιουδήποτε βρεθεί ότι παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα.

Διατηρείτε όλα τα δικαιώματά σας σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο που υποβάλλετε, δημοσιεύετε ή προβάλλετε μέσω της Υπηρεσίας και είστε υπεύθυνος για την προστασία αυτών των δικαιωμάτων. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο που εσείς ή οποιεσδήποτε δημοσιεύσεις τρίτων μερών στο ή μέσω της Υπηρεσίας. Ωστόσο, δημοσιεύοντας Περιεχόμενο χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία, μας παρέχετε το δικαίωμα και την άδεια χρήσης, τροποποίησης, δημόσιας προβολής, προβολής, αναπαραγωγής και διανομής του εν λόγω Περιεχομένου εντός και μέσω της Υπηρεσίας. Συμφωνείτε ότι η παρούσα άδεια χρήσης περιλαμβάνει το δικαίωμα να διαθέσουμε το περιεχόμενό σας σε άλλους χρήστες της Υπηρεσίας, οι οποίοι μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν το περιεχόμενό σας υπό τους παρόντες Όρους.

Η HelpMEHemp (Ltd) έχει το δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση να παρακολουθεί και να επεξεργάζεται όλο το περιεχόμενο που παρέχεται από τους χρήστες.

Επιπροσθέτως, το Περιεχόμενο που βρίσκεται μέσα ή μέσω αυτής της Υπηρεσίας είναι ιδιοκτησία της HelpMEHemp (Ltd) ή χρησιμοποιείται με άδεια. Δεν μπορείτε να διανείμετε, να μεταφέρετε, να μεταδώσετε, να επαναχρησιμοποιήσετε, να μεταφορτώσετε, να αναπαραγάγετε, να αντιγράψετε ή να χρησιμοποιήσετε το εν λόγω Περιεχόμενο, εν όλω ή εν μέρει, για εμπορικούς σκοπούς ή για προσωπικό κέρδος, χωρίς ρητή γραπτή έγκριση από εμάς.

Λογαριασμοί

Όταν δημιουργείτε λογαριασμό μαζί μας, εγγυάστε ότι είστε πάνω από την ηλικία του 18 και ότι οι πληροφορίες που μας παρέχετε είναι ακριβείς, πλήρεις και τρέχουσες ανά πάσα στιγμή. Ανακριβείς, ελλιπείς ή παρωχημένες πληροφορίες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα τον άμεσο τερματισμό του λογαριασμού σας στην Υπηρεσία.

Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του λογαριασμού σας και του κωδικού πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του περιορισμού της πρόσβασης στον υπολογιστή ή / και στον λογαριασμό σας. Συμφωνείτε να αναλάβετε την ευθύνη για οποιεσδήποτε δραστηριότητες ή ενέργειες που προκύπτουν στο λογαριασμό σας ή / και στον κωδικό πρόσβασής σας, ανεξάρτητα από το αν ο κωδικός πρόσβασής σας είναι στην υπηρεσία μας ή σε υπηρεσία τρίτου μέρους. Πρέπει να μας ειδοποιήσετε αμέσως μόλις λάβετε γνώση τυχόν παραβίασης της ασφάλειας ή της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού σας.

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε ως όνομα χρήστη το όνομα άλλου προσώπου ή οντότητας ή που δεν είναι νόμιμα διαθέσιμο προς χρήση, όνομα ή εμπορικό σήμα που υπόκειται σε οποιαδήποτε δικαιώματα άλλου προσώπου ή οντότητας εκτός από εσάς χωρίς την κατάλληλη εξουσιοδότηση. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε ως όνομα χρήστη οποιοδήποτε όνομα που είναι προσβλητικό, χυδαίο ή άσεμνο.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την υπηρεσία, να τερματίσουμε λογαριασμούς, να αφαιρέσουμε ή να επεξεργαστούμε περιεχόμενο ή να ακυρώσουμε τις παραγγελίες κατά την κρίση μας.

Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η Υπηρεσία και το αρχικό της περιεχόμενο (εξαιρουμένου του Περιεχομένου που παρέχεται από τους χρήστες), των λειτουργιών και της λειτουργικότητας αποτελούν και θα παραμείνουν αποκλειστική ιδιοκτησία της HelpMEHemp (Ltd) και των δικαιοπαρόχων της. Η Υπηρεσία προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλους νόμους τόσο των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και των ξένων χωρών. Τα εμπορικά σήματα και τα εμπορικά μας ενδύματα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της HelpMEHemp (Ltd).

Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους

Η Υπηρεσία μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστοσελίδες ή υπηρεσίες τρίτων που δεν ανήκουν ή ελέγχονται από την HelpMEHemp (Ltd)

Η HelpMEHemp (Ltd) δεν ελέγχει και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε ιστοσελίδων ή υπηρεσιών τρίτου μέρους. Δεν εγγυόμαστε τις προσφορές οποιασδήποτε από αυτές τις οντότητες / άτομα ή τους ιστοτόπους τους.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η HelpMEHemp (Ltd) δεν ευθύνεται ή ευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα ή μέσω αυτών των δικτυακών τόπων ή υπηρεσιών τρίτου μέρους.

Σας συνιστούμε να διαβάσετε τους όρους και τις πολιτικές απορρήτου των ιστοσελίδων ή των υπηρεσιών τρίτων που επισκέπτεστε.

Λήξη

Μπορούμε να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε τον λογαριασμό σας και να αποκλείσουμε την πρόσβαση στην Υπηρεσία αμέσως, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ευθύνη, κατά την αποκλειστική κρίση μας, για οποιονδήποτε λόγο και χωρίς περιορισμό, μεταξύ άλλων, παραβίαση των Όρων.

Εάν επιθυμείτε να τερματίσετε το λογαριασμό σας, μπορείτε απλά να διακόψετε τη χρήση της Υπηρεσίας.

Όλες οι διατάξεις των Όρων, οι οποίες από τη φύση τους θα πρέπει να παραμείνουν μετά την καταγγελία, θα εξακολουθήσουν να ισχύουν, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, διατάξεων περί ιδιοκτησίας, αποποίησης ευθύνης από την εγγύηση, αποζημίωσης και περιορισμούς ευθύνης.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να υπερασπιστείτε, να αποζημιώσετε και να διατηρήσετε αβέβαιη την HelpMEHemp (Ltd) και τους δικαιοδόχους και τους δικαιοπάροχους της, καθώς και τους υπαλλήλους, τους εργολάβους, τους αντιπροσώπους, τους διευθυντές και τους διευθυντές τους από και έναντι οποιωνδήποτε απαιτήσεων, ζημιών, υποχρεώσεων, ζημιών, , καθώς και τα έξοδα (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αμοιβών δικηγόρου), που προκύπτουν από ή προκύπτουν από: α) τη χρήση και την πρόσβαση της Υπηρεσίας από εσάς ή οποιοδήποτε πρόσωπο που χρησιμοποιεί το λογαριασμό σας και τον κωδικό πρόσβασής σας. β) παραβίαση αυτών των Όρων ή γ) Περιεχόμενο που δημοσιεύτηκε στην Υπηρεσία.

Τον περιορισμό της ευθύνης

Σε καμία περίπτωση η HelpMEHemp (Ltd), ούτε οι διευθυντές της, οι υπάλληλοι, οι συνεργάτες, οι πράκτορες, οι προμηθευτές ή οι συνεργάτες της, δεν ευθύνονται για οποιεσδήποτε έμμεσες, παρεπόμενες, ειδικές, επακόλουθες ή τιμωρητικές ζημίες, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, απώλειας κερδών, , υπεραξία ή άλλες άυλες απώλειες που προκύπτουν από (i) την πρόσβασή σας, τη χρήση ή την αδυναμία πρόσβασης ή χρήσης της Υπηρεσίας. (ii) οποιαδήποτε συμπεριφορά ή περιεχόμενο οποιουδήποτε τρίτου στην Υπηρεσία. (iii) οποιοδήποτε περιεχόμενο που αποκτάται από την Υπηρεσία. και (iv) μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή αλλοίωση των μεταδόσεών σας ή του περιεχομένου σας, είτε βάσει εγγύησης, σύμβασης, αδικοπραξίας (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) είτε οποιασδήποτε άλλης νομικής θεωρίας, ανεξάρτητα από το αν έχουμε ενημερωθεί για τη πιθανότητα τέτοιας ζημίας, εάν αποδειχθεί ότι ένα φάρμακο που παρατίθεται στο παρόν απέτυχε στον βασικό του σκοπό.

Αποποίηση Ευθυνών

Η χρήση της Υπηρεσίας από εσάς γίνεται με αποκλειστικό κίνδυνο. Η Υπηρεσία παρέχεται σε βάση "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" ΚΑΙ "ΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ". Η Υπηρεσία παρέχεται χωρίς εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, μη παραβίασης ή εκτέλεσης.

Η HelpMEHemp (Ltd) οι θυγατρικές της, οι θυγατρικές της και οι δικαιοπάροχοί της δεν εγγυώνται ότι α) η Υπηρεσία θα λειτουργεί αδιάκοπα, ασφαλής ή διαθέσιμη σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη χρονική στιγμή ή τοποθεσία. β) οποιαδήποτε λάθη ή ελαττώματα θα διορθωθούν. γ) η Υπηρεσία δεν περιέχει ιούς ή άλλα επιβλαβή συστατικά. ή δ) τα αποτελέσματα της χρήσης της Υπηρεσίας θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις σας.

Εξαιρέσεις

Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ορισμένων εγγυήσεων ή τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό της ευθύνης για επακόλουθες ή παρεπόμενες ζημιές, επομένως οι ανωτέρω περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες Όροι θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους του Οχάιο, Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων.

Η αποτυχία μας να επιβάλλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη αυτών των Όρων δεν θα θεωρείται παραίτηση από αυτά τα δικαιώματα. Εάν κάποια διάταξη των παρόντων Όρων κριθεί άκυρη ή μη εκτελεστή από δικαστήριο, οι υπόλοιπες διατάξεις αυτών των Όρων θα παραμείνουν σε ισχύ. Οι παρόντες Όροι αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ μας σχετικά με την Υπηρεσία μας και αντικαθιστούν και αντικαθιστούν τυχόν προηγούμενες συμφωνίες που ενδεχομένως είχαμε μεταξύ μας σχετικά με την Υπηρεσία.

Αλλαγές

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να τροποποιήσουμε ή να αντικαταστήσουμε αυτούς τους Όρους ανά πάσα στιγμή. Εάν μια αναθεώρηση είναι σημαντική, θα ειδοποιήσουμε τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος οποιωνδήποτε νέων όρων. Αυτό που συνιστά ουσιώδη αλλαγή θα καθοριστεί κατά τη διακριτική μας ευχέρεια.

Συνεχίζοντας να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία μας μετά την έναρξη ισχύος οποιωνδήποτε αναθεωρήσεων, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους αναθεωρημένους όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με τους νέους όρους, δεν είστε πλέον εξουσιοδοτημένοι να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με αυτούς τους Όρους, επικοινωνήστε μαζί μας.